ASP.NET Projeleri

ASP.NET Projeleri

ASP.NET Microsoft'un .NET platformundaki web tabanlı yazılım geliştirme platformudur.

Geliştirme Yöntemlerimiz

ASP.NET ile geliştirilecek olan portal projeleri, altyapıda bir ürün kullansın ya da kullanmasın, müşteriye anahtar teslim sunduğumuz diğer çözümlerde olduğu gibi kaliteye odaklandığımız projelerdir.

SharePoint ve portal projelerindeki deneyimlerimizi en üst seviyede kullanabildiğimiz ASP.NET projelerinde, hazır ürünlerdeki fonksiyonların, kendi geliştirmelerimiz ve piyasadaki ASP.NET tabanlı ürün bağımsız çözümler ile standartlara uygun ve müşteriye şekilde geliştirmesini yapıyoruz.

Hem ASP.NET projeleri, hem de SharePoint projeleri birer web tabanlı uygulama geliştirme projeleri olduklarından, ASP.NET projelerinde uyguladığımız kalite süreçleri SharePoint projelerindeki süreçlerimiz ile paralellik göstermektedir.